PROJECTE EDUCATIU

Estil pedagògic i projecte educatiu

 

El nostre projecte ha estat estudiat i investigat al detall per complir un únic objectiu: educació de qualitat.

Es tracta d'un projecte educatiu diferenciador que consta d'un complet pla d'activitats educatives i formadores realitzades en un ambient càlid, acollidor i segur.

 

LA NOSTRA FILOSOFIA PEDAGOGICA ES BASA EN 3 FACTORS :

  • Constructivisme pedagògic: donarem les eines perquè el nen construeixi el seu propi coneixement.
  • Aprenentatge significatiu: Aprofitarem el que pot fer sol i li acompanyarem amb el que pot fer amb ajuda.
  • Optimització de les capacitats: Tot aprenentatge es tradueix en una millora de les capacitats cognitives.

 

EL NOSTRE PROJECTE PERSEGUEIX:

  • Conviure amb la llengua anglesa com ho faria un nen de la mateixa edat en un entorn anglófon. Per això, al nostre centre conviuen els tres idiomes.
  • El Mètode Domen d'estimulació primerenca mitjançant BITS . Podem garantir que el seu fill aprendrà a llegir moltíssimes paraules abans d'iniciar els seus aprenentatges lectors a l'escola de primària. A més, tenim clar que això ajudarà als futurs aprenentatges
  • Desenvolupar les intel·ligències múltiples de Gardner. Entenem la intel·ligència no com una unitat sinó com una suma d'intel·ligències relacionades amb diferents habilitats i capacitats.

-.Totes les nostres activitats estaran plantejades des de la perspectiva del joc, la manipulació, l'experimentació i la música per afavorir que el nen adquireixi un gran nivell en totes les seves intel·ligències.

  • Seguir una metodologia ACTIVA en la qual el nen no és simplement un receptor dels continguts, sinó que participa activament. Aquest fet reforça el creixement personal i social del nen i a la mateixa vegada ens permet progressar en l'adquisició d'hàbits i actituds relacionats amb el benestar i la seguretat personal.

 

AMB TOT AIXÒ ACONSEGUIREM 3 OBJECTIUS MOLT IMPORTANTS:

  1. Fonamentar el desig d'aprendre i la creativitat.
  2. Enfortir les àrees afectives i intel·lectuals, així com la seva confiança i seguretat.
  3. I el més important, que els nens creixin feliços dins d'un ambient acollidor.